Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       

Witamy na naszej  stronie :)

 
 

       

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
Ul. Główna 108 i 106
59-730 Nowogrodziec
tel. (75)7360289
fax (75)7360014 
   e-mail  szkolawykroty@wp.pl
 
 
                                                                                                          
 
Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie                         
 
        
 
 
  
     Nasza szkoła uczestniczy w latach 2017-2019 w projekcie
"Szkoły Marzeń"współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       


 
Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie
"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian
w polskim systemie edukacji"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Nasza szkoła otrzymała w 2010r. nowoczesną pracownię przyrodniczą w ramach projektu ,,Pracownia przyrodnicza w każdej gminie".Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013