Szkoła Podstawowa
              im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

Witamy na naszej  stronie :)

 
 
           

 

       

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Wykrotach
Ul. Główna 108
59-730 Nowogrodziec
tel. (75)7360289
fax (75)7360014 
   e-mail  szkolawykroty@wp.pl
 
 
                                                                                                          
 
Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie                         
 
        

                                                        


 
Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie
"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian
w polskim systemie edukacji"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Nasza szkoła otrzymała w 2010r. nowoczesną pracownię przyrodniczą w ramach projektu ,,Pracownia przyrodnicza w każdej gminie".Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013