Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       
   Home      Aktualności

"Szkoła do hymnu"     

 

        W piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. nasza szkoła włączyła  się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewała 4 zwrotki  hymnu narodowego.


 

Dzień Nauczyciela

      Z okazji Dnia Nauczyciela dnia 14 października 2019 odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Podczas uroczystości wystąpili uczniowie kl.6b pod opieką p.B.Pietkun oraz grupa taneczna z kl.5-7 pod opieką p.L.Kościelny,a także chór pod kierunkiem p.A.Orawiec.Na uroczystość przybył Wiceburmistrz Nowogrodźca p.Andrzej Drąg,który złożył wszystkim nauczycielom piękne życzenia.Poza tym odwiedzili nas emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi oraz administracji.

Nagrody Dyrektora otrzymali następujący nauczyciele:

Bogdan Wolszczak;

Grzegorz Mazurkiewicz;

Barbara Micinowska;

Małgorzata Stadnik-Andrzejczak;

Małgorzata Klisiewicz;

Adriana Błaszczyszyn;

Beata Jachimowicz;

Małgorzata Wolszczak;

Agnieszka Orawiec;

 Beata Zawrotniak;

Nagrodzonym gratulujemy,a wszystkim nauczycielom życzymy zdrowia i cierpliwości przez cały rok szkolny.

 *************      

Obchody Dnia Edukacji Narodowej-nagrody dla uczniów i nauczycieli

       Dnia 15 października 2019 r.  po raz XII w naszej gminie  odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów oraz Nagród Burmistrza Nowogrodźca dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach oraz przeglądach artystycznych.

Z naszej szkoły stypendia oraz nagrody otrzymali uczniowie:

Rafał Gola
Mateusz Ojewski
Alex Rusinek
Szymon Stojanowski
Martyna Zasańska
Natalia Czurejno
Magdalena Kojder 
Lena Rosińska
Mateusz Rudko
Łukasz Zamorski

Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by docenić dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz podziękować im za ciężką pracę i trud, dlatego też w tym dniu wręczono nagrody dyrektorom i nauczycielom z gminy Nowogrodziec.

Wśród nagrodzonych dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów znaleźli się przedstawiciele naszej szkoły: pani dyrektor Wiesława Traczyk oraz pani Sabina Byszewska nauczycielka języka polskiego.

GRATULUJEMY!!

           

Więcej informacji i zdjęć na stronie:

http://www.nowogrodziec.pl/index.php/wiadomosci/2456-gala-wreczenia-stypendiow-i-nagrod-burmistrza-nowogrodzca-4         


AKTYWNI RODZICE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYKROTACH

   ,,Szanowni Rodzice! Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie i wsparcie/.../”- takie słowa w piśmie z dnia 16.09.2019 r. skierował do rodziców dolnośląskich szkół p. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty. Rodzice ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach ,,wzięli sobie do serca” te słowa i włączyli się aktywnie nie tylko w działalność opiekuńczo-wychowawczą i kulturalno-oświatową, ale także w proces poprawy bazy szkoły.

        Szkole Podstawowej w Wykrotach podlegają dwa budynki: przy ulicy Głównej 108 i 106 (dawne gimnazjum im. Ireny Sendler). Stan pierwszego z budynków jest bardzo dobry, gdyż dzięki staraniom Burmistrza Nowogrodźca został wykonany remont kapitalny w 2016 r. oraz wybudowana nowa sala gimnastyczna. Natomiast budynek przy ul. Głównej 106 nie był gruntownie wyremontowany (jednak jest w stanie dobrym) i z dniem 1 września 2019 r. miał zakończyć swoją działalność. Dzięki staraniom części radnych i rodziców - budynek został ponownie z dniem 1 września 2019 r. włączony do Szkoły  Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach. W związku z tym, iż w budżecie szkoły brakowało środków na jego remont (budynek nie był planowany w sieci szkół) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach pod przewodnictwem p. Iwony Zamorskiej wraz z Dyrektorem Szkoły, podjęła decyzję o jego przystosowaniu dla dzieci młodszych i przeniesieniu tam kl. 0-III. Od połowy września rodzice z klas 0-III naszej Szkoły malują poszczególne sale lekcyjne, korytarze, toalety itd. Poza tym firma p. Pawła Soroki wykonała nieodpłatnie prace związane z przystosowaniem toalet do potrzeb dzieci młodszych. Farby do pomalowania sal dzięki staraniom rodziców podarowała firma ,,Cerrys” z Wykrot, a drzwi wejściowe ma przekazać Firma ,,Novoferm”. Wykładzinę do sali przedszkolnej zakupiliśmy za pieniądze przekazane przez p. Artura Kozioła - radnego z Wykrot, Radę Sołecką i anonimowego darczyńcę. W związku z tym, iż prace nie zostały zakończone nie podajemy jeszcze nazwisk rodziców, którzy podjęli się tak wielu trudnych prac, gdyż wciąż dołączają się nowi (nie tylko rodzice), którzy chcą nam pomóc. Lista zostanie zatem podana, gdy zakończą się prace remontowe budynku. Jednak już teraz Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie bardzo dziękują wszystkim, którzy pomagają szkole - dając nam to, czego w dzisiejszych czasach mamy najmniej - swój czas i uwagę. Cieszy nas, że kultywujemy dobre tradycje w naszych miejscowościach zgodnie  z którymi wykonuje się prace dawniej zwane społecznymi, a obecnie wolontariatem. Jest to także bardzo dobry przykład dla dzieci i młodzieży, że można bezinteresownie pomóc innym. Poza tym mieszkańcy Wykrot i Zagajnika pamiętają, że budynek przy ul. Głównej 106 wybudowali ich rodzice i dziadkowie właśnie w tzw. czynie społecznym. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy!

   


 

Młodzi Głosują –wybory parlamentarne 2019

   Celem ogólnopolskiej akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym. W tę akcję włączyli się uczniowie z naszej szkoły. Trzyosobowy zespół, wybrańcy którzy ze względu na swój wiek (ukończone 14 lat) mogli reprezentować Szkołę Podstawową w Wykrotach w akcji „Młodzi głosują ”w składzie: Maja Jerzyk, Antoni Piątka i Maja Kojder w ramach wybranej przez siebie ścieżki obywatelskiej zachęca młodych i dorosłych do głosowania oraz zorganizuje młodzieżowe wybory w naszej szkole dla uczniów klas VI –VIII. W ramach kampanii uczniowie zapoznali się z książką pogłębiając wiedzę o władzy , politykach, partiach i wyborach pt. „ Polityka – to o czym dorośli ci nie mówią ” Uzbrojeni w taką wiedzę i w oparciu o wyniki ankiety w szkole przeprowadzili 3 X 2019 r w szkole warsztaty dla klas VI - VIII Podsumowaniem warsztatów był apel do uczniów, aby zostali naszymi ambasadorami i porozmawiali ze swoimi rodzicami i bliskimi jak ważny jest udział w wyborach, a także, aby przekazali im ulotki zachęcające do świadomego udziału w wyborach. Informację o wyborach umieścili na drzwiach szkoły i szkolnej stronie internetowej, w szkole zorganizowali apel przedwyborczy. Udali się w teren tj pod największe sklepy w naszej miejscowości , gdzie robią zakupy mieszkańcy i pracownicy strefy ekonomicznej i zachęcali dorosłych do udziału w wyborach, rozdawali ulotki.

   Od początku zespół wspierali inni chętni uczniowie, szczególnie koleżanki i koledzy z klasy VIII , dyrektor , nauczyciele i pracownicy szkoły.

   W dniach 4- 5 X 2019 zespół wraz uczestniczyli opiekunem będzie uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu a dnia 07 X 2019 roku zostaną przeprowadzone szkolne wybory. W realizację zadania włączył się samorząd szkolny, który zasiądzie w komisjach wyborczych oraz pomoże przygotować kabiny wyborcze. Sprawozdanie z wyborów wkrótce.

Małgorzata Sokalska- opiekun grupy, koordynator akcji „Młodzi Glosują”    

                                                                                                    

ŹRÓDŁO :https://mlodziglosuja.pl/relacje/

                                

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

         02.09.2019 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Nie zapomniano oczywiście o rocznicy, jaka obchodziliśmy dzień wcześniej – 01.09.1939 r., 80 lat temu, wybuchła II wojna światowa. Uczeń prowadzący akademię rozpoczynającą nowy rok szkolny przypomniał, iż tego dnia zaatakowano nasz kraj, a bohaterstwo ludzi walczących z okupantem sprawiło, że możemy uczyć się w wolnej Polsce.

    Po krótkim przypomnieniu historii naszego kraju uczniowie klasy piątej przedstawili krótką scenkę, w której przypomnieli wszystkim dzieciom jak należy się zachowywać w szkole. Oto kilka z wypowiedzianych rad, którymi powinniśmy kierować się podczas roku szkolnego:

- warto okazać się człowiekiem uczynnym,

- pokazać się jako ten, na którego można liczyć w każdej sytuacji,

- być wesołym człowiekiem i jak najczęściej się uśmiechać,

- dać do zrozumienia, że chętnie wszystkim pomożesz.

     Następnie głos zabrała Pani dyrektor, Wiesława Traczyk. Zaproszeni goście, rodzice, uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jakie zmiany zaszły w naszej szkole w okresie wakacji, co nowego czeka społeczność szkolną w roku szkolnym 2019/2020. Gorące podziękowania popłynęły w stronę tych, dzięki którym budynek po wygaszonym już gimnazjum został przyłączony do szkoły podstawowej. Pani dyrektor przedstawiła również nowo przyjętych do naszej szkoły nauczycieli, a następnie zaprosiła uczniów do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami i poznali swój plan lekcji.

    Mamy nadzieję, że uczniowie po wakacjach mają dużo siły, dzięki czemu będą mogli zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje zdolności podczas całego roku szkolnego. Dobra wiadomość jest taka, że za 10 miesięcy znowu będą wakacje. Życzymy wam wszystkim powodzenia.


  

 

                                                                                             P. Menke-Olczak


 


***

APEL Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

     Dnia 19 czerwca 2019 r. odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019.Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście  poseł RP Pani Ewa Szymańska, Proboszcz Naszej Parafii ks.Sławomir Kowalski,Zastępca Burmistrza Nowogrodźca Pan Andrzej Drąg,  sołtys wsi Wykroty Pani Krystyna Proć i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pan Mirosław Milenik .Całość apelu poprowadził zastępca przewodniczącego SU Mariusz Pyszka.     Część artystyczną przedstawili uczniowie kl. VIII i III gimnazjum, klasa Vb -grupa taneczna oraz kl. II pod opieką M.Klisiewicz, G.Mazurkiewicz. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Wiesława Traczyk, przywitała zaproszonych gości i podziękowała za solidną pracę w roku szkolnym 2018/19 zarówno uczniom jak i nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, następnie zaproszeni goście zabrali głos. Poza tym uczniowie z Samorządu Uczniowskiego podziękowali  Pani Poseł za zasponsorowanie wycieczki do sejmu dla kl.7-8 i 3 gimnazjum.

        Po przemowach Pani Dyrektor wręczyła nagrody, dyplomy oraz podziękowania dla uczniów kl. I-VIII oraz listy gratulacyjne dla rodziców, a uczniom klasy III gimnazjum nagrody wręczyła Wicedyrektor Szkoły Pani Małgorzata Sokalska (dawniej Dyrektor Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach).

          Następnie Dyrektor Szkoły poprosiła Wiceburmistrza o wręczenie stypendiów Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wykrotach i otrzymali je nast.uczniowie:

z kl. IV: Kacper Matejewicz (4,82),Patryk Zięcik (4,82),Szymon Nowak (5,18);z kl. Va: Zofia Micinowska (5,0); z kl. Vb: Natalia Sochań (4,83),Aleksandra Gorczyca (5,0),Rafał Gola (5,33),Martyna Zasańska (5,5);z kl. VI: Julia Szymoniak (4,9),Oliwia Rutyna (5,0);z kl. VI: Maria Piątka (5,18),Karol Blatkiewicz (5,36);z kl. VII: Maja Jerzyk (5,14),Mateusz Ojewski (5,5);z kl. VIII: Mariusz Pyszka (4,83),Anastazja Roman (5,0),Szymon Stojanowski (5,72),Alex Rusinek (5,72);z kl.III gimnazjum:Monika Podkowicz (5,20),Katarzyna Kwaśniak (5,20),Renata Piwowarska (5,53).Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w formie książek otrzymali : z kl.II-Paulina Nitarska i Kamil Smoliński;z kl.III -Magdalena Kojder,Łukasz Zamorski i Natalia Czurejno;z kl.Vb-Dominik Filistyński,z kl.VII-Antoni Piątka;z kl.VIII-Klaudia Gancarczyk,z kl.IIIgimnazjum-Wiktoria Kojder.                                                             

Za najwyższą średnią ocen w szkole dwóch uczniów naszej szkoły otrzymało Puchary: Alex Rusinek (5,72) i Szymon Stojanowski (5,72) z kl.VIII,które wręczyła im P.Ewa Szymańska-poseł na sejm RP.


   

 

DZIEŃ MATKI W KLASIE  3


26 maja wszystkie mamy obdarzone były szczególnymi dowodami miłości. Dzieci składały im życzenia, wręczały prezenty i robiły same dobre uczynki. Tego dnia dzieci zaprosiły mamusie do szkoły i wyrecytowały im wiersze, a także pięknie zaśpiewały. Zaś wspaniałe mamy poczęstowały swoje pociechy pysznościami. Ten dzień był wyjątkowo radosny. 

 


                                                                                                                                                A. Warek

 

Konkurs matematyczny

      Wielkie gratulacje dla uczennicy klasy 3 Natalii Czurejno, ponieważ zajęła 2 miejsce w powiatowym konkursie matematycznym w Bolesławcu. Życzymy Natalii dalszych sukcesów. 


                                                                                                            A. Warek


Macmillan Primary School Tournament

        20 maja w Szkole Podstawowej nr 1  w Bolesławcu odbył się konkurs języka angielskiego Macmillan Primary School Tournament. Nasza uczennica Martyna Zasańska (kl. VB) zajęła w nim 3 miejsce z wynikiem 60/75 punktów. 

Gratulujemy wspaniałego wyniku!

  

                                                                        P. Sobczyszyn

Wycieczka dla młodzieży do Sejmu RP


     Dnia 26 kwietnia 2019 r. odbyła się wycieczka do Sejmu RP, w której udział brali uczniowie klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wykrotach oraz kl.III gimnazjum pod opieką nauczycieli P.Małgorzaty Klisiewicz (kierownik wycieczki), P.Grzegorza Mazurkiewicza oraz dyrektor Szkoły P.Wiesławy Traczyk. Na zwiedzanie sejmu zaprosiła nas Kancelaria Sejmu i Pani Ewa Szymańska Poseł na Sejm RP,która przedstawiła młodzieży kulisy funkcjonowania Sejmu oraz zadania i wyzwania z jakimi na co dzień borykają się posłowie RP. Pani Poseł opowiedziała także o pracy w poszczególnych komisjach,zwłaszcza tych,w pracach których sama uczestniczy. Uczniowie byli też zaskoczeni,jak szczegółową kontrolę trzeba przejść,aby wejść do budynku przy ulicy Wiejskiej. Jednak zrozumieli,że wszystkie działania podyktowane są względami bezpieczeństwa. Wrażenia uczniów podczas zwiedzania Sejmu były wyłącznie pozytywne: piękna, obszerna sala z wyściełanymi zieloną tkaniną miejscami dla posłów, fotelem Marszałka Sejmu, Prezydenta. Uczestnicy wycieczki zobaczyli miejsce,gdzie zapadają ważne uchwały i decyzje oraz toczą się burzliwe dyskusje między ugrupowaniami parlamentarnymi, a w kuluarach sejmowych  widzieli dziennikarzy przeprowadzających  wywiady oraz sprawozdania "na żywo" do wiadomości telewizyjnych. Grupę oprowadzała po Gmachu Parlamentu i przekazywała najważniejsze wiadomości przewodniczka wraz z Panią Ewą Szymańską Poseł na Sejm RP. Przewodniczka mówiła o bogatej, wielowiekowej tradycji funkcjonowania parlamentu, długim procesie kształtowania się demokracji parlamentarnej, o tym, jakie funkcje pełnią poszczególne budynki. Zwiedzając, mijaliśmy sale parlamentarne, sale konferencyjne, sale komisji parlamentarnych, biura poszczególnych ugrupowań politycznych. Na korytarzu sejmowym spotkaliśmy także Panią Dorotę Czudowską Senator RP, dzięki czemu młodzież miała możliwość zrobić sobie zdjęcie zarówno z  Panią Poseł, jak i z Panią Senator.        W Sejmie widzieliśmy także makietę kompleksu sejmowego, tablice poświęcone wybitnym członkom parlamentu oraz tablicę upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Po tej wspaniałej lekcji wos-u i historii przyszedł czas na bardzo dobry posiłek w restauracji sejmowej oraz na spacer po Warszawie. Zwiedziliśmy Park Łazienkowski (uczniowie widzieli Pałac na Wodzie i Starą Pomarańczarnię oraz wiele pomników sławnych Polaków). Następnie uczestnicy wycieczki przeszli Traktem Królewskim od Belwederu do Rynku Starego Miasta. Po drodze uczniowie widzieli: Belweder, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Kościół Św. Anny oraz Św. Krzyża , kościół Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży,Zamek Królewski. Poza tym wiele ważnych pomników m.in. Marszałka Józefa Piłsudskiego ,Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kolumnę Zygmunta III Wazy. Natomiast jeszcze przed wizytą w Sejmie zwiedziliśmy Muzeum Narodowe, aby podziwiać prace znanych polskich artystów m.in. ,,Bitwę pod Grunwaldem”Jana Matejki.

    Wycieczka była sponsorowana przez Kancelarię Sejmu i Panią Ewę Szymańską Posła na Sejm RP za co jesteśmy bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy. Dzięki niej uczniowie nie tylko dowiedzieli się dużo o pracy Sejmu RP oraz poznali zabytki Warszawy,ale także zawarli nowe znajomości,gdyż mieliśmy przyjemność jechać na wycieczkę wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Rui.

 

   

                                                                                                                              W.Traczyk


 

„ D O     H Y M N U”

      Dnia 03.04 2019 roku nasza szkoła wzięła udział w pierwszym etapie przesłuchań II edycji Ogólnopolskiego Konkursu  dla Szkół Podstawowych„ Do hymnu” organizowanym w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

            Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

W przesłuchaniach konkursowych co najmniej połowa uczniów szkoły ma zaśpiewać a cappella 3 utwory – hymn państwowy i dwa wybrane spośród ośmiu regulaminowych utworów hymnicznych. W tym roku, w związku z przypadającą 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, na liście utworów znalazła się „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena z tekstem w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
W przesłuchaniu uczestniczyło 131 uczniów z klas 1-8, a dyrygentem była P. Agnieszka Orawiec. Komisja była bardzo zadowolona z występu-czekamy z niecierpliwością na ogłoszenie wyników.
 
 
 
 
 
KONKURS "PISANKA- KRASZANKA"

  
  
            Uczennica klasy 3 Magdalena Kojder zajęła 2 miejsce w konkursie "Pisanka-Kraszanka". Konkurs odbył się w Nowogrodźcu. Gratuliujemy!!
 

 
                                                                                                                 A. Warek
 

   

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA GEOGRAFICZNA ,,OLIMPUS”


    Uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w sesji zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej ,,Olimpus”. Ośmiu uczniow z kl.5-8 osiągnęło wysokie wyniki. 

Na ok.400 uczestników uczniowie z kl.5 b zajęli:

Rafał Gola-17 miejsce;

Martyna Zasańska i Aleksandra Gorczyca-18 miejsca;

Dominik Filistyński-26 miejsce;

Na ok.400 uczestników uczniowie z kl.7 zajęli:

Antek Piątka-28 miejsce;

Na ok.500 uczestników uczniowie z kl.8 zajęli:

Alex Rusinek-15 miejsce;

Szymon Stojanowski-22 miejsce;

Mariusz Pyszka-32 miejsce;

Uczniów do Olimpiady przygotowała mgr Wiesława Traczyk.

 

 

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

 

        W listopadzie 2018 roku zgłosiliśmy naszą szkołę do IV Ogólnopolskiego Konkursu Wielkiej Ligii Czytelników. Koordynatorami etapu szkolnego Konkursu WLC zostały bibliotekarka Beata Jachimowicz i nauczycielka języka polskiego Paulina Menke-Olczak. Do konkursu przystąpiło 26 uczniów z klas I-VIII. Uczniowie przez ponad dwa miesiące czytali książki z listy konkursowej i rozwiązywali testy w dwóch grupach wiekowych – kl. 1-4 oraz kl. 5-8. W grupie wiekowej klas 1-4 dziesięciu uczniów zdobyło 6 sprawności, natomiast w grupie wiekowej klas 5-8 trzy uczennice zdobyły 6 sprawności, co uprawniło ich do  przystąpienia w dniach 23-24 stycznia 2019 roku do szkolnego testu kwalifikacyjnego do etapu powiatowego WLC. W teście kwalifikacyjnym próg 80% przekroczyło pięcioro uczniów z grupy wiekowej klas 1-4, ale tylko trójka z najwyższymi wynikami została zwycięzcami etapu szkolnego i zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Dnia 28 lutego 2019 roku trójka zakwalifikowanych uczniów z kl. 3 – Natalia Czurejno, Magdalena Kojder, Łukasz Zamorski zmagali się drużynowo z testem w etapie powiatowym WLC w Bibliotece Pedagogicznej w Bolesławcu i zdobyli tam II miejsce. Dnia 27 marca 2019 roku na apelu z okazji Dnia Patrona nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i upominków z etapu szkolnego i powiatowego Konkursu Wielkiej Ligii Czytelników.

Zwycięzcy etapu szkolnego i jednocześnie zdobywcy II miejsca w etapie powiatowym:

Natalia Czurejno, Magdalena Kojder, Łukasz Zamorski.

Aktywni czytelnicy wyróżnieni w etapie szkolnym:

Paulina Nitarska z kl. 2

Lenka Rosińska z kl. 2

Maria Gruda z kl. 2

Mateusz Rudko z kl. 2

Kamil Smoliński z kl. 2

Dominik Ojewski z kl. 2

Jan Obrycki z kl. 2

Magdalena Rudko z kl. 7

Martyna Zasańska z kl. 5b

Zofia Micinowska z kl. 5a

Czytelnicy wyróżnieni w etapie szkolnym:

Natalia Sudół z kl. 1

Aleksandra Gorczyca z kl. 5b

Rafał Gola z kl. 5b

ZWYCIĘZCOM I WYRÓŻNIONYM GRATULUJEMY!!!

 

  

                                                                                  B. JachimowiczFINAŁ PROJEKTU NAJ
 

            20.03.2019 r. odbył się w szkole finał projektu NAJ, celem którego było promowanie uzdolnień uczniów. W tym roku nominowani do otrzymania tytułu mistrza zmagali się w 15 kategoriach. 
A oto laureaci:
1. Lider bon ton - R. Gola i M. Ojewski
2. Społecznik - Ł. Kojder
3. Mistrz j. angielskiego - K. Blatkiewicz
4. Poliglota - A. Rusinek
5. Złote pióro - K. Blatkiewicz, M. Ojewski
6. Mistrz czytelnictwa - M. Zasańska, M. Rudko
7. Super matematyk - M. Zasańska, R. Piwowarska
8. Super informatyk - A. Rusinek, L. Ancygier
9. Kolorowa paleta - M. Rudko, O. Polak, L. Ancygier
10. Super przyrodnik - R. Gola, M. Zasańska
11. Super historyk - M. Jerzyk, M. Podkowicz
12. Złota nutka - A. Gorczyca, W. Omiatacz, A. Rusinek, M. Buczek
13. Mistrz tańca - D. Filistynski, M. Jerzyk
14. Mistrz sportu - A. Chrzaścik
15. Młody twórca - N. Ciaciek
  

                                                                                                          P. Menke


POWITANIE  WIOSNY PRZEZ UCZNIÓW KLAS I-III


                                                                                                I.Smolińska


Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

           18 marca 2019 roku uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wykrotach pasowani zostali na czytelników. Uroczystość rozpoczęła się krótkim występem uczniów klas IV i Vb. Krótka podróż po bajkach bardzo spodobała się naszym pierwszakom. Bez trudu odgadli wszystkie zagadki związane z najbardziej znanymi baśniami. Następnie gość specjalny – Pani książka opowiedziała dzieciom o największych błędach, jakie popełniają czytelnicy. Dzieci pięknie powiedziały czego nie należy robić mając przy sobie książkę. Za poprawne odpowiedzi otrzymali oczywiście słodkie nagrody. Po krótkim przedstawieniu i licznych zagadkach pani dyrektor, Wiesława Traczyk, pasowała wielka księgą baśni każdego pierwszoklasistę na pełnoprawnego czytelnika.

W przedstawieniu udział wzięli – Martyna Zasańska jako Kopciuszek i wilk, Oliwia Polak – Czerwony Kapturek, Oliwia Zubczyć - Małgosia, Magda Superson – Baba Jaga, Aleksandra Gorczyca – Królewna Śnieżka i Wróżka, Natalia Sochań – Pani książka, Rafał Gola - Jaś i Bartek Chlastawa - Narrator z klasy Vb oraz Nataniel Matejewicz, Lena Ćwik, Wiktoria Gieba, Maciej Kojder, Jagoda Zasańska, Karol Matkowski i Patryk Zięcik z klasy IV jako krasnoludki. 
 
 
 

                                                                                                                P. Menke


 

Spotkanie uczniów klas I-III i "0" z przedstawicielem Straży Ochrony Kolei

         

                                                                                                    I. Smolińska


                               Projekt Szkoły Marzeń w roku szkolnym 2018/2019

 Od sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. realizujemy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach projekt ,,Szkoły Marzeń”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projektodawcą jest firma ArtProjekt z Krakowa pod kierunkiem koordynatora P. Moniki Kuźniak.Natomiast z ramienia Gminy realizację projektu nadzoruje Dyrektor ZOSZ-P.M. Kołodziejska. Umowę dotyczącą realizacji projektu ,,Szkoły Marzeń” podpisał Burmistrz Nowogrodźca-P. Robert Relich.

W ramach projektu w 6 zadaniach realizowane są następujące koła zainteresowań i warsztaty, które prowadzą nauczyciele z naszej Szkoły:

•z zadania nr 2 warsztaty kreatywności prowadzą:P. Grzegorz Mazurkiewicz(4 grupy w bieżącym roku szkolnym) i P.Ryszarda Bafeltowska (2 grupy w bieżącym roku szkolnym);

•z zadania nr 3 warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe- warsztaty z języka angielskiego prowadzi P. Patrycja Bejgier (3 grupy w bieżącym roku szkolnym);

• z zadania nr 3 warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe- ,,Cyfrowy świat” prowadzi P. Beata Zawrotniak (2 grupy w bieżącym roku szkolnym);

•z zadania nr 4 ,,Młody naukowiec” warsztaty matematyczne prowadzi P. Małgorzata Stadnik-Andrzejczak(4 grupy w bieżącym roku szkolnym);

•z zadania nr 4 ,,Młody naukowiec” warsztaty z przyrody prowadzi P. Irena Smolińska(2 grupy w bieżącym roku szkolnym);

•z zadania nr 5 zajęcia uzupełniające- tutoring zajęcia prowadzi P. Ryszarda Bafeltowska (4 grupy w bieżącym roku szkolnym);

•z zadania nr 6 warsztaty przedsiębiorczości - zajęcia prowadzi P.Małgorzata Sokalska(3 grupy w bieżącym roku szkolnym);

      Dzięki realizacji projektu ,,Szkoły Marzeń” nasza placówka otrzymała pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych(m.in. roboty, globusy, mapy, szkielet, filmy dydaktyczne, gry dydaktyczne, itd.) oraz sprzęt (3 tablice interaktywne z projektorami, ksero,laptopy itd.).

 W projekcie uczestniczą uczniowie z kl.1-8,których rodzice złożyli wniosek o udział w projekcie.Realizację projektu na terenie szkoły monitoruje:P. Małgorzata Klisiewicz, zaś bezpośredni nadzór nad realizacją zadań prowadzi dyrektor szkoły P. Wiesława Traczyk.
DZIEŃ KOBIET W KLASIE 3        8 marca dziewczyny z naszej klasy obchodziły swoje święto. Chłopcy obdarowali je tulipanami i przepięknymi kubkami. Oczywiście wspaniali rodzice postarali się, aby ten dzień był wyjątkowo radosny. 
 
                                                                                   
  

  
                                                                                                                              A. WarekWIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

     Uczniowie klasy 3 brali udział w konkursie Wielka Liga Czytelników. Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za super czytelników!!


  
                                                                                              A. Warek


ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

       W lutym 2019 roku w świetlicy szkolnej odbył się konkurs plastyczny.  Dzieci wykorzystały poznaną technikę rysowania kredkami akwarelowymi. Laureatami zostali:

I MIEJSCE - Maria Gruda z kl. 2

II MIEJSCE – Maria Blatkiewicz i Zofia Mróz z  kl. 3

III MIEJSCE – Maja Tarnaska z kl. 1

Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki, natomiast pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy udziału.

 

 

                                                                                                 B. Jachimowicz                            WALENTYNKI W KLASIE 3

14 lutego-wspaniały dzień. Są słodkie ciasteczka i mnóstwo kolorowych walentynek. Tyle przyjemności spotyka nas w szkole.  


                                                                                                            A. Warek

Szkolny i gminny konkurs recytatorski

             12.02.2019 r. odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski. Uczniowie klas IV – VIII oraz III gimnazjum walczyli o zakwalifikowanie się do etapu gminnego. Ostatecznie do etapu gminnego zakwalifikowało się pięcioro uczniów klas IV – VI oraz dwoje z klas starszych. Byli to: Zosia Micinowska z klasy Va, Martyna Zasańska, Aleksandra Gorczyca, Rafał Gola z klasy Vb oraz Maria Piątka z klasy VI, a także Mariusz Pyszka z klasy VIII, Maja Jerzyk z klasy VII.

         Eliminacje gminne odbyły się 18 i 19 lutego. Ostatecznie w etapie powiatowym naszą szkołę reprezentowała Maria Piątka. Jak zauważyło jury, podczas etapu gminnego bardzo trudno było wskazać najlepszych. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali zauważeni i docenieni.
 
 

                                                                                                 P. MenkeZabawa karnawałowa klas I-III i "0"

                                                                                                   I. SmolińskaDZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 3

    21 stycznia uczniowie klasy 3 uczcili Dzień Babci i Dziadka. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz wręczały babciom i dziadkom piękne upominki. Rodzice zadbali o miły poczęstunek. To był bardzo uroczysty dzień w naszej klasie. 

 

                                                                                                        A. Warek


KONKURS CZYTELNICZY DLA KLASY IV


        Dnia 20 grudnia 2018 roku uczniowie kl. 4 uczestniczyli w Konkursie czytelniczym ze znajomości lektur przeprowadzonym przez bibliotekarkę Beatę Jachimowicz. Ogłoszenie wyników konkursu czytelniczego i wręczenie dyplomów dla zwycięzcy i osób wyróżnionych odbyło się 26 marca 2019 roku. Zwycięzcą konkursu została Natasza Maksymiak, a wyróżnienia otrzymali Jagoda Zasańska, Kacper Matyjewicz oraz Szymon Nowak.

   

                                                                                               B. JachimowiczJasełka
 
             Dnia 17. 12.18 r. odbyło się szkolne  przedstawienie Jasełek w wykonaniu uczniów klasy trzeciej  pod opieką pani A. Warek i pana B. Wolszczaka. Uczniowie klasy 3 pięknie przedstawiły Jasełka.
Na akordeonie akompaniował uczeń M. Pyszka. Dzieci ślicznie kolędowały czym wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Zaproszeni goście podziwiali stroje oraz kunszt  małych zdolnych aktorów.  
 

A. Warek
B. Wolszczak
 
Wigilia w oddziale przedszkolnym
 
               Wigilijne spotkanie w oddziale przedszkolnym uświetniło przedstawienie Jasełek. Tym razem zaprosiliśmy do wspólnego występu rodziców. Mali i duzi aktorzy starali się bardzo aby występ wypadł jak najlepiej. Za wspólne przeżycie uroczystych, miłych chwil dziękujemy rodzicom.  
 
                                                                                                  M . Wolszczak
 
 
Wigilia w klasie II
 
  
                                                                                                                   I. Smolińska
 
Wigilia w kl III
 
       21 grudnia 2018 r w naszej klasie była wigilia. Modliliśmy się, dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Następnie jedliśmy smakołyki. Nie zabrakło pięknego śpiewu kolęd. Pod choinką znalazły się drobne upominki - kolorowanki, które dzieciom bardzo się podobały. To był dla nas bardzo ważny, niezapomniany dzień.
 
  
A. Warek
 

  Gminny konkurs na stroik świąteczny

     Dnia 17 grudnia 2018 r.w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zorganizowano gminny konkurs na stroik świąteczny. Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach reprezentowali:

  • w kategorii kl.II-III- Patrycja Ciaciek z kl.2 i Maria Blatkiewicz z kl.3;

  • w kategorii kl.IV-VI: Oliwia Zubczyć i Dominik Filistyński z kl.5b;

  • kategorii kl.VII-VIII i gimnazjum-Antek Piątka i Maja Jerzyk z kl.7.

    III miejsce w kategorii kl.II-III zajęła Patrycja Ciaciek z kl.2 oraz III miejsce w kategorii kl.IV-VI zajął Dominik Filistyński z kl.5b,a w kategorii kl. VII-VIII i gimnazjum wyróżnienieotrzymał -Antek Piątka z kl.7.Uczniów do konkursu przygotowały Panie: I. Smolińska (kl.2),W. Traczyk(kl.5 i kl.7),A. Warek(kl.3).

 

Wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych w oddziale "O"

 
         Najpiękniejsze ozdoby choinkowe to te, które zrobimy wspólnie w grupie przy pomocy rodziców. Dzieci i rodzice miło spędzili razem czas. Ciasteczka z masy solnej były ozdobą świątecznego drzewka w domach.
                                                                               M. Wolszczak


Wycieczka do Bolesławca

         Dnia 11 grudnia dzieci z przedszkola oraz z kl. 3 byli na wycieczce w zakładzie ceramicznym w Bolesławcu. Pracownicy zakładu przedstawili uczniom etapy produkcji  naczyń ceramicznych. Najciekawsze okazały się zajęcia, podczas których można było samodzielnie malować. Wkrótce prześlicznie wykonane naczynia zostaną przywiezione do szkoły i każde dziecko dostanie swoje dzieło. 

 

                                               A. Warek
 
MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
 
        Długo oczekiwany i  bardzo radosny dzień spotkania ze ,,św. Mikołajem". Słodkości oraz różne zabawne drobiazgi wypełniły paczki po brzegi. Dziękujemy rodzicom za przywiezienie do nas tak miłego gościa.  
 

M. Wolszczak
 
                           
   Mikołaj w klasie II
 
 
      6 grudnia w oczekiwaniu na Mikołaja wykonywaliśmy prace plastyczne. Mamy przygotowały pyszny poczęstunek i czytały dzieciom Baśnie Andersena.Kiedy wreszcie przyszedł Mikołaj obdarował nas wielkimi paczkami. To był wspaniały dzień!
 

 
Uczniowie klasy II z wychowawcą I. Smolińską
 

Mikołajki w klasie III

       Dnia 6 grudnia przybył do nas Święty Mikołaj. Cieszymy się, że dotrzymał obietnicy. Wszystkich obdarował prezentami. Ten dzień był wyjątkowo radosny. Kochamy Mikołaja i zawsze na niego będziemy czekać.

Uczniowie klasy 3 wraz z panią Alicją.


                                                                     A. Warek

 

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYKROTACH

      Dnia 23 listopada 2018 roku kl. 5a z wychowawcą Panią Beatą Zawrotniak i bibliotekarką Beatą Jachimowicz brała udział w wycieczce do Biblioteki Publicznej w Wykrotach (Filii Biblioteki z Nowogrodźca). Uczniowie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych przeprowadzonych przez Panią Alicję Rudzik.

                                                                                          B. Jachimowicz

 

 

Konkurs poezji patriotycznej w Legnicy

       16.11.2018 r. Nikodem Magierewicz, uczeń klasy V i Maria Piątka, uczennica klasy VI wzięli udział w Konkursie Poezji Patriotycznej w Legnicy. Choć nie zajęli miejsc na podium, bardzo ładnie się zaprezentowali. Próbę zdobycia lauru zwycięstwa podejmiemy w przyszłym roku.

 

                                                                                                  P. Menke

„Dla Niepodległej”

     100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wykrotach świętowaliśmy, realizując projekt „Dla Niepodległej” w ramach którego : więcej

  

      Rekord dla Niepodległej

      Dnia 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach  odśpiewała  hymn państwowy -uczestnicząc w ten sposób wraz z innymi szkołami w Polsce w biciu ,,Rekordu dla Niepodległej”. Poczynając od dzieci z oddziału przedszkolnego, poprzez kl.I-III i IV-VIII, a kończąc na klasie trzeciej gimnazjum wszyscy zaśpiewali cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego".

     Chcieliśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się także w historii naszej szkoły, jako pamiątka dla przyszłych pokoleń .Dziękujemy Minister Edukacji Narodowej Pani Annie Zalewskiej za tak mądry pomysł!


                                                                                           W.Traczyk

 

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych

postaci na całym świecie,

bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to,

co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?(D. Beisser)


WYCIECZKA DO BOLESŁAWCA KL.V B

        Dnia 25 października 2018 roku kl. 5b z Panią Moniką Tomkiewicz i bibliotekarką Beatą Jachimowicz brała udział w wycieczce do Bolesławca do nowej Biblioteki Miejskiej „Centrum Wiedzy” Klasa uczestniczyła również w projekcji filmu pt. „Hotel Transylwania III” w kinie Forum.

   

                                                                                                    B. Jachimowicz


Dzień Nauczyciela


    Dzień Nauczyciela w naszej Szkole w dniu 15.10.2018 przygotowała kl.5a pod kierunkiem P. Beaty Zawrotniak oraz oddział przedszkolny pod kierunkiem P. M. Wolszczak i z pomocą P. B. Micinowskiej.

    Nagrodę Dyrektora za wyróżniającą pracę otrzymali następujący nauczyciele:

P. Małgorzata Sokalska-wicedyrektor, nauczyciel historii, wos-u i wdż;

P. Małgorzata Wolszczak-wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczycielka wychowania przedszkolnego;

P. Urszula Bendkowska-wychowawca kl.I, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej;

P. Irena Smolińska -wychowawca kl.II, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej;

P. Alicja Warek-wychowawca kl.III,  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej;

P. Beata Zawrotniak-wychowawca kl.5a, nauczycielka informatyki  i świetlicy szkolnej;

P. Bogusława Pietkun  - wychowawca kl.5b, nauczycielka przyrody i świetlicy szkolnej;

P. Patryk Sobczyszyn-  wychowawca kl.6, nauczyciel j. angielskiego;

P. Małgorzata Stadnik-Andrzejczak- wychowawca kl.7, nauczycielka matematyki i techniki;

P. Małgorzata Klisiewicz- wychowawca kl.8,nauczyciel wych. fizycznego;

Natomiast na stronie:http://www.nowogrodziec.pl/index.php/wiadomosci/2170-gala-wreczenia-stypendiow-i-nagrod-burmistrza-nowogrodzca-3

znajduje się relacja z obchodów Gminnych Dnia Edukacji Narodowej.

 

   DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA


       Dnia 1 października odbył się w naszej szkole Dzień Głośnego Czytania. Starsi uczniowie przebrani za postacie z książek czytali bajki i baśnie dla uczniów klas I-III i oddziału "0". Dzieci słuchały z zainteresowaniem i uwagą. Mamy nadzieję, że u wszystkich uczniów rozwinie się pasja czytania i będą codziennie głośno czytać teksty. W konkursie głośnego czytania nagrody książkowe  otrzymali: Iza Mazurkiewicz, Patrycja i Piotrek Ciaciek, Marysia Gruda i Paulinka Nitarska.

  


                                                                      I. Smolińska
     DZIEŃ CHŁOPAKA

   Dnia 28 września uczniowie klasy 3 świętowali Dzień Chłopaka. Oto fotografie upamiętniające ten dzień.

                                                                                       Alicja Warek

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA 21 września rodzice uczniów klasy II wraz z wychowawcą zorganizowali ognisko z kiełbaskami, pieczenie ziemniaków oraz zabawy ruchowe. Tego dnia była również nauka i zabawa na pacu zabaw w Zagajniku.


   

                                                                          Irena SmolińskaProjekt - Kraje Obszaru Niemieckojęzycznego
 
 
      Uczniowie klasy 7 wykonali w ramach lekcji niemieckiego projekt dotyczący krajów obszaru niemieckojęzycznego. Każda grupa wybierała sobie kraj i prezentowała go na swoim brystolu ( informacje o kraju, o jego walorach). Byli uczniowie, którzy wzbogacili swoje prezentacje o walory smakowe, częstując kolegów tortem Sachera rodem z Austrii. Lekcja projektowa miała wzbogacić w wiedzę krajoznawcza i zmotywować do nauki języka niemieckiego, szczególnie w sytuacji, gdzie do granicy polsko-niemieckiej jest tak niedaleko. 
 
                                                                                                                                 Luiza Włosińska


 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


     Dnia 3 września o godz. 9:30 odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie klas VI i VIII przedstawili część artystyczną, w której upamiętnieni zostali wszyscy walczący o naszą niepodległość. Następnie wychowawca klasy VI wraz ze swoimi podopiecznymi przedstawili humorystyczną scenkę o uczniu urwisie, Januszu. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Wiesława Traczyk, która wręczyła podziękowania Panu Burmistrzowi Robertowi Relichowi za nieocenioną pomoc dla szkoły przy realizacji wielu projektów. W dalszej kolejności zostali przedstawieni nowi pracownicy szkoły. Ostatnie słowo należało do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, który zakończył ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego i życzył wszystkim uczniom owocnej nauki.


Patryk  Sobczyszyn