Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       
      
 
 
Rok szkolny 2010/2011
 
 Piknik rodzinny
 
Dnia 27.05.2011r.  na terenie szkoły podstawowej uczniowie wraz z rodzicami bawili się na pikniku
Pod hasłem “Wesoły piknik zaczynamy w nim całą rodzinkę witamy,
a jeśli chcecie to o szkole bez przemocy też się cos dowiecie”
Duże zainteresowanie wzbudziły zabawy integracyjne, efektem których były domy wspólnie wybudowane
przez uczniów kaźdej klasy oraz ich rodziców.
 
Konkurs "Moja diecezja-to też mój kraj"

W kwietniu został przeprowadzony szkolny konkurs religijny “Moja Diecezja-to teź mój kraj”.
Spośród uczniów zostały wyłonione trzy miejsca:

 I miejsce Klaudia Horodyska klasa 6.
II miejsce Katarzyna Blatkiewicz klasa 5.
III miejsce Natalia Gancarczyk i Debora Surma klasa 6.

 
 
    KONKURS O JANIE PAWLE II

Podczas rekolekcji wielkopostnych odbył się konkurs wiedzy o Pazpieżu-Polaku Janie Pawle II pt. ”Santo Subito”

I miejsce zajęła drużyna z klasy V
II miejsce zajęła klasa VI
III miejsce zajęła klasa III
IV miejsce zajęła klasa IV
 
 
Apel z okazji Konstytucji 3 Maja

 

         Dnia 29.04.2011 roku odbył się apel z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja. Apel przygotowała klasa 4 pod kierunkiem Pani Marty Słobodzian.
W sztandarze szkolnym  stali : Debora Surma , Monika Koszelnik i Denis Sałek .
 
 
 
Szkolenie dla nauczycieli
 
       19.04.2011r. w Szkole Podstawowej w Wykrotach zostało zrealizowane szkolenie dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Nowogrodziec. Szkolenie z  obsługi sprzętu interaktywnego i komputerowego prowadził Pan J. Wiącek z firmy ,,Dreamtec'' z Wrocławia.
 
 

SACRO SONG

         W dniu 9 kwietnia 2011 roku w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu odbył się VIII SACRO SONG – przegląd piosenki religijnej. Wykonawcy w formie konkursowej walczyli o puchar Burmistrza Lubania. W przeglądzie wzięły udział zespoły, chóry, soliści z Lubania, z powiatu lubańskiego i spoza niego. Reprezentowali oni domy kultury, szkoły, kluby. Występowały także osoby prywatne. Trio ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wykrotach (w składzie: Edyta Kata – kl. I gimnazjum, Katarzyna Blatkiewicz – kl. V szkoła podstawowa, Klaudia Zawrotniak – kl. V szkoła podstawowa) wyśpiewało wyróżnienie w kategorii „formacje wokalne”, a Edyta Kata – zdobyła także Grand Prix, tj. puchar burmistrza. Gratulujemy naszym dziewczynom.

                           

 
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
 
 
               Dnia 23.03.2011r. odbył się apel z okazji Dnia Patrona Szkoły. Uroczystość przygotowana była przez klasę szóstą, pod kierunkiem Pani Renaty Klimek i Pani Małgorzaty Klisiewicz.  Oprawa muzyczna - Pani Genowefa Tymbrowska.
 
                                                                                  ,
 
                                                                                                      
 
 
I Dzień Wiosny-21.03.2011

 

          Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów . W związku z tym w Pierwszy Dzień Wiosny postanowiliśmy zorganizować występy i prezentacje uczniów. Najpierw występy o tematyce wiosennej zaprezentowali uczniowie kl.O-III, którzy wykazali się także dużą wiedzą dotyczącą zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Dzieciom i wychowawcom pomogli rodzice przygotowując piękne i pomysłowe stroje na występy. Natomiast Samorząd Uczniowski pod opieką P.Małgorzaty Klisiewicz przygotował konkurs ,,Mam talent” na którym uczniowie z kl.4-6 prezentowali piosenki, układy taneczne, grę na instrumentach itd. Występy uczniów oceniała komisja, którą wyłoniono także spośród uczniów naszej szkoły.
 
 
          
    
 
 
                                    Konkurs KRUS

Dnia 18.03.2011r. w Szkole Podstawowej w Wykrotach odbył się konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w gospodarstwie rolnym i domowym organizowany przez KRUS. Konkurs został przeprowadzony pod nadzorem Pani Dyrektor Wiesławy Traczyk, która przygotowała także uczniów do udziału w nim. Wiele osób było zainteresowanych uczestniczeniem w konkursie, ale w efekcie podeszło do niego 11 osób, z których wyłoniono 4 miejsca nagrodzone oraz 3 wyróżnienia.

I miejsce: Natalia Gancarczyk z kl.6

II miejsce: Debora Surma z kl.6

III miejsce: Emilia Tereszczyn z kl.5

IV miejsce: Michał Kellner z kl.5

Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Gorczyca, Klaudia Zawrotniak oraz Zosia Adaszkiewicz (wszyscy z kl.5)

Każdy z wymienionych uczestników otrzymał ciekawe nagrody ufundowane przez KRUS w Bolesławcu. Wszyscy czekają z niecierpliwością na kolejne konkursy organizowane w Naszej szkole, ponieważ zainteresowanie nimi jest coraz większe.

 

     

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE DLA NAJMŁODSZYCH

               Dnia 2 lutego 2011 roku odbyły się krótkie zajęcia biblioteczne w oddziale „0”. Dzieci obejrzały przedstawienie przygotowane przez uczennice z klasy  trzeciej pod opieką bibliotekarza. Jednak największe zainteresowanie wzbudziła zabawa „Czarodziejski kuferek”, podczas której uczniowie losowali z kuferka rekwizyty i zgadywali, z jakiej bajki pochodzi dany przedmiot.

 
    
 

 

 

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW

      Dnia 1 lutego 2011 roku odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. Uczennice z klasy trzeciej: Kamila Zasańska, Joanna Suszek, Julia Walczak, Julia Jerzyk, Gabriela Filistyńska i Kinga Blatkiewicz pod opieką nauczyciela bibliotekarza – Moniki Jerzyk przygotowały krótkie przedstawienie wprowadzające małych czytelników w świat książek. Nie zabrakło także krótkich zagadek o bohaterach z bajek oraz pogadanki na temat zasad poszanowania książek. Następnie uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczystą przysięgę i zostali pasowani na rycerza książki. Po otrzymaniu pamiątkowych dyplomów, młodzi czytelnicy udali się wraz z bibliotekarzem do biblioteki szkolnej, aby wypożyczyć pierwszą książkę.

 
 
 Otwarcie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach.

   W dniu 18.01.2011r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach odbyło się uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej, która powstała dzięki realizacji projektu ,,Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Twórcami projektu są pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013,Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Natomiast z budżetu Gminy Nowogrodziec szkoła otrzymała środki na przygotowanie sali pod pracownię przyrodniczą.

   Współczesna szkoła musi zainteresować młodych ludzi naukami ścisłymi, technicznymi i przyrodniczymi, ponieważ właśnie w tych dziedzinach będzie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Bardzo ważne jest opanowanie przez uczniów kompetencji kluczowych przede wszystkim matematyczno-przyrodniczych, naukowo-technicznych, językowych i informatycznych. Dzięki realizacji    projektu ,,Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”, uczniowie ze szkół w naszej gminie mają okazję korzystania z nowych technologii, szerszego zastosowania eksperymentu w procesie dydaktycznym, wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych.

   Efektywne wykorzystanie otrzymanego sprzętu w naszej szkole zapewnione zostanie poprzez realizację dwóch projektów w ramach POKL: jednym z nich jest projekt realizowany we współpracy z DODN we Wrocławiu pn.: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”, a drugi to projekt ,,Szkolenia nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”.

         Na uroczystość uświetnioną występami uczniów, przybyło wielu gości m.in. przedstawiciel Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Tomasz Tilgner- kierownik działu ds. wdrażania projektów unijnych w ramach RPO, burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelm Tomczuk, radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, proboszcz parafii w Wykrotach ks. Andrzej Kulicki, pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz Zakładu Obsługi Szkół, sołtysi wsi Wykroty i Zagajnik, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec, prezesi oraz dyrektorzy zakładów i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą ,wykonawca pracowni przyrodniczej z firmy Rembud, prezesi firmy Dreamtec i Eduka producenci sprzętu oraz pomocy znajdujących się w pracowni, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Tomasz Tilgner przedstawiciel Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem i dyrektorem szkoły Wiesławą Traczyk  

 

  

SYLWESTER 2010

               Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wykrotach wraz z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim serdecznie dziękują za wsparcie rzeczowe lub finansowe imprezy:

-Zakładowi „Ziołopex”,

-Ceramice „Milena” w Parzycach,

-Ceramice „Rutpol” w Nowogrodźcu,                                                                                                             

- Ceramice „Cergor” w Nowogrodźcu,

-P.Gołojuch właścicielce zakładu kosmetycznego oraz manikiurzystce,

Sklepom Państwa:

-Kojder, Rzeźwickich, Piatków, P.Beaty Zawrotniak,

-P. Stanisławie Zawrotniak,

-P. Marcie Gurtatowskiej,

-Państwu Mazurkiewicz,

-P. Szewczyk,

-P. Bury z zakładu „Albatros”,

-Cukierni „Malinka” w Nowogrodźcu,

-P. Rusinek właścicielce zakładu fryzjerskiego

oraz wszystkim uczestnikom zabawy sylwestrowej.
 

     Dyrektor bardzo dziękuje wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w organizacji zabawy. Szczególne podziękowania dla:

-Państwa Beaty i Tomasza Filistyńskich,

-P. Marka Mazurkiewicz,

-Państwa Marty i Remigiusza Filistyńskich,

-P. Franciszki Szewczyk,

- Państwa Blatkiewicz,

-P. Stanisławy Zawrotniak,

-P. Górskiej,

-P. Anety Rusinek,

-P. Bożeny Suszek,

-P. Moniki Socha,

-P. Jolanty Ancygier,

-P. Ewy Grześków,

-P. Arkadiusza Omiatacz,

-P. Iwony Superson,

-P. Arkadiusza Zasańskiego,

-P. Moniki Wierzbickiej,

-P. Marty Gurtatowskiej,

-P. Stanisława Kojder,

Szczególne podziękowania także dla kucharek:

- P.Eleonory Zadwórnej,

-P.Haliny Potocznej,

-P.Bożeny Roman,
 
                Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszej imprezy. Dzięki Państwa wsparciu w niezapomniany sposób przywitaliśmy Nowy Rok, przy okazji zyskując środki finansowe . Środki chcemy przeznaczyć na budowę placu zabaw przy szkole lub inne cele (w zależności od decyzji Rady Rodziców).

 

 

Dzień Niepodległości


Dnia 10.11.2010r. odbył się apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości.Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klasy 6.
Przygotowania nadzorowała Pani Małgorzata Klisiewicz.Uroczystość uświetnił występ chóru pod kierunkiem Pania Genowefy Tymbrowskiej. 
 
 
              
 
Wizyta Mikołaja
 
Dnia  6 Grudnia 2010 r. uczniów klasy 1 odwiedził Mikołaj.
    

                

 

  
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 
      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę Burmistrza otrzymały z naszej placówki: Dyrektor Szkoły- Wiesława Traczyk i nauczyciel religii- Małgorzata Wolszczak. Nagrodę wręczył podczas uroczystości Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Gościszowie w dniu 16.10.2010r. Burmistrz Nowogrodźca- Robert Relich.
 
 

 
                        Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wykrotach w dniu 13.10.2010r. z rąk mgr Wiesławy Traczyk otrzymali następujący nauczyciele: Ryszarda Bafeltowska, Irena Smolińska, Urszula Bendkowska, Małgorzata Klisiewicz, Alicja Warek. Nagrodę otrzymali także następujący pracownicy administracji i obsługi: Anna Słobodzian i Szczepan Plizga.
           

     

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowała Krystyna Biała z dziećmi z oddziału przedszkolnego,
oprawa muzyczna- Genowefa Tymbrowska z chórem.
                                              
                         
        
13.10.2010r. w związku przejściem na rentę naszą szkołę pożegnała długoletnia pracownica obsługi P. Ryszarda Dorożyńska. Dyrektor Szkoły wraz z gronem pedagogicznym i uczniami jeszcze raz bardzo dziękuje Pani Ryszardzie za długoletnią, sumienna i uczciwą pracę na rzecz naszej placówki.
 
WYCIECZKA DO LUBANIA

 
        W dniu 15 października 2010r. pojechaliśmy na sześciogodzinną wycieczkę autokarową do Lubania. Trzon grupy wycieczkowiczów stanowili uczniowie klasy szóstej, ale byli także piąto-, czwarto- i trzecioklasiści.
W programie wycieczki znalazła się jazda konna w stadninie koni. Każdy jeździł kilka minut, inni w tym samym czasie rysowali konie. Powstała ciekawa galeria rysunków. Właściciel stadniny powiesił je sobie na drzwiach stodoły.
Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie wyrobiska po dawnych kamieniołomach bazaltu na tzw. Kamiennej Górze. Właściwie byliśmy na samym szczycie stożka wulkanicznego sprzed 25-30 milionów lat, widzieliśmy krater wulkanu i bazaltowe słupy, które go otaczały.
Zwiedzaliśmy także starówkę lubańską z renesansowym ratuszem, gotycką dzwonnicą kościoła magdalenek, barokowymi kamieniczkami i barokową szkołą (pierwszą w mieście), która stanęła na miejscu dawnego zamku.
Przedostatnim punktem wycieczki była godzinna kąpiel na krytym basenie a ostatnim - wizyta w restauracji „Feniks” i zjedzenie pysznej pizzy.
Pogoda nam dopisała, humory też. Niektórzy uczniowie pytali opiekunów, kiedy pojedziemy na następną wycieczkę. Może już niedługo!!!   
 
 
Wycieczka rowerowa do Nowogrodźca.

 
       Dnia 9 października 2010r. sześcioro uczniów z klasy piątej (i dwie panie nauczycielki) pojechało na rowerową wycieczkę do Nowogrodźca. Wyjechaliśmy o 10: 30 - pół godziny później niż planowaliśmy – bo była mgła. Po drodze kilka razy zatrzymywaliśmy się, żeby odpocząć. Na jednym z takich postojów – za Gierałtowem – Szymon odkrył stary niemiecki drogowskaz wyryty w kamieniu. Nowogrodziec zaczęliśmy zwiedzać od części zwanej Ołdrzychowem. Widzieliśmy tam stary średniowieczny kościół przebudowany w stylu barokowym
z kamienny zabytkowym ołtarzem w środku. Wokół kościoła widzieliśmy niemieckie epitafia i pomniki nagrobne z różnych wieków. Następnie pojechaliśmy w stronę średniowiecznych murów obronnych i Rynku z barokowym ratuszem i kamieniczkami. Dłużej zatrzymaliśmy się pod figurą św. Jana Nepomucena – czeskiego świętego, który został utopiony przez króla, bo nie zdradził tajemnicy spowiedzi jego żony. Następnie odwiedziliśmy barokowy kościół i dawny klasztor sióstr Magdalenek, dziś pozostający w ruinie. Zapoznaliśmy się też z ich historią
a także z historią Nowogrodźca. I wreszcie obejrzeliśmy wieżę widokową i „poszaleliśmy” na placu zabaw przy szkole. Zjedliśmy również pyszną pizzę. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na kilka minut na stacji kolejowej Gieraltów-Wykroty. Karolinie bardzo spodobały się pociągi. Do jednego chciała nawet wsiąść, ale jej nie pozwoliliśmy. Do domu wróciliśmy o godz. 17:00 zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
           

 
KONKURS DZIENNIKARSKI
 
Konkurs został ogłoszony 4 maja 2010r. Uczniowie składali prace konkursowe do 31 maja 2010r.
Temat konkursu: Wykroty/Zagajnik – moja ojczyzna
Na konkurs wpłynęło 17 prac – uczniów z klas V i VI.
Wyniki konkursu:
 
I miejsce:
Anita Gargolińska, kl. VI
Grzegorz Dul kl. VI

II miejsce:
Milena Gajewska kl. VI
Edyta Kata kl. VI
Tomasz Bywalec kl. VI

III miejsce:
Robert Janiec kl. VI
Maciej Trochimczuk kl. VI


Święto Konstytucji 3 Maja
Dnia 30 IV 2010 r. odbył się apel z okazji Konstytucji 3 Maja. W Przedstawieniu udział wzięli uczniowie z klas IV i V.
Opracowanie i przeprowadzenie apelu - pani R. Bafeltowska. Oprawa muzyczna - pani G. Tymbrowska.

Dzień Ziemi

Dnia 23 IV 2010 r. odbył się apel z okazji Dnia Ziemi.
Przedstawienie przygotowała klasa IV pod kierunkiem pani M.Wolszczak.
                
 
Dzień Patrona Szkoły
Dnia 25 III 2010 r. odbył się apel z okazji Dnia Patrona Szkoły.
ZABAWA KARNAWAŁOWA
 
Zabawa karnawałowa dla klas 0-III odbyła się 29.01.2010r.
      
REWIA MODY
W naszej szkole chcemy rozwijać kreatywność uczniów, czynimy to w różny sposób. Aby pobudzić twórcze myślenie i działanie uczestnicy kółka plastycznego zaproponowali zorganizowanie Karnawałowego Pokazu Mody. Pod opieką p. Małgorzaty Wolszczak, p. Ryszardy Bafeltowskiej przy współpracy z p. Krystyną Białas i p. Genowefą Tymbrowską zaplanowali i przeprowadzili działania, których uwieńczeniem był barwny, radosny, niecodzienny w szkole „ Karnawałowy Pokaz Mody”. Uczestniczyli w nim chętni uczniowie z oddziału przedszkolnego, klas II-VI, chłopcy i dziewczynki. Każdy, kto tylko wykazał się pomysłowością przygotował karnawałową kreację. Nagrodą były gromkie brawa i uśmiech na twarzy oglądających. Każdy uczestnik otrzymał dyplom.
Za zorganizowanie tego przedsięwzięcia należą się słowa pochwały dla uczennic klasy VI-tej, szczególnym zaangażowaniem wykazała się Aurelia Chlastawa.
Małgorzata Wolszczak
Dzień Babci i dzień Dziadka
Dnia 21.01.2010r. w poszczególnych klasach odbyło się święto Babci i Dziadka.
JASEŁKA
Dnia 21.12.2009r. klasa II przedstawiła jasełka dla uczniów naszej szkoły i dla zgromadzonych gości.
Dzień Edukacji Narodowej

          
Dnia 14 października 2009r. odbył się Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Przedstawienie przygotowali uczniowie oddziału przedszkolnego
wraz z klasą VI pod kierunkiem p. K. Białas i G. Tymbrowskiej.
Na koniec każdy pracownik szkoły otrzymał kwiaty i laurki przygotowane przez uczniów.WYCIECZKA ROWEROWA KL IV
 
       15 października 2009roku. klasa IV wybrała się na wycieczkę rowerową do Gierałtowa. Celem wycieczki było poznanie funkcjonowania zakładu, produkcji oraz pracy zatrudnionych w nim osób. Wybranym przez nas miejscem był Zakład Ceramiczny „ Przyborsk”. Na miejscu  , dzięki pani kierownik produkcji zobaczyliśmy całą linię produkcyjną od magazynów z gliną, aż do gotowych wyrobów tj. płytek i kształtek ceramicznych. Zostaliśmy obdarowani próbkami gliny i wytworzonymi z niej produktami. Nawet nie przypuszczaliśmy, że linia produkcyjna tak nas zaciekawi.
Chociaż wyprawa nie była daleka, to wróciliśmy zadowoleni.
                                                       
 
     
Składamy podziękowania Panu Prezesowi za umożliwienie nam pobytu na terenie Zakładu.
Kl.IV z wychowawcą p. Małgorzatą Wolszczak

60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Wykrotach.

W sobotę,19 września 2009 roku w Wykrotach miała miejsce uroczystość obchodów rocznicy 60-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.


Dnia 17 września 2009r. z okazji 60-tej rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę przedstawiciele klas złożyli kwiaty pod pomnikiem w miejscowości Zagajnik.

 
Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010
 
Dnia 1.09.09r. odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, który przygotowała pani Małgorzata Klisiewicz z klasą V.
Pani Dyrektor W. Traczyk życzyła uczniom i nauczycielom samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.
Bierzmy się do pracy! :-)