Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       

 
                              Dyrektor Szkoły
                         mgr Wiesława Traczyk
                                                                                                                                
                                                                                                                         

Dyrektor Szkoły przyjmuje skargi i wnioski 
w każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00 .
 

 .