Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi

 
                                                Dyrektor Szkoły
                                                       mgr Wiesława Traczyk
                                                                                                                                
                                                                                                                        

 

 .