Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       
   Home      Oddziały gimnazjalne      Historia Gimnazjum
Historia Gimnazjum w Wykrotach

        W 1999 roku w ramach reformy systemu oświaty , nawiązując do polskiej tradycji międzywojennej,  wprowadzono nowy typ szkoły  - gimnazjum. Wśród 5400 placówek tego typu,  jakie wtedy utworzono znalazło się Gimnazjum w Wykrotach. Gimnazjum usytuowano w budynku tzw. „nowej    szkoły” .  Budynek ten  został oddany do użytku w 1971 roku dla uczniów klas I - III  dzięki ogromnemu zaangażowaniu i staraniom  mieszkańców oraz  władz samorządowych, aby uniknąć nauki na zmiany podczas wyżu demograficznego.  Jako ciekawostkę przypomnimy ,  że przed II wojną  światową,  gdy na tych ziemiach mieszkali  Niemcy, w Wykrotach  było  gimnazjum,  co można odczytać jedynie ze strych zdjęć.   Mieściło się ono w domu przy ulicy Mickiewicza, gdzie dziś mieszkają  Państwo  Glina

   Gimnazja w strukturze oświatowej  funkcjonowały przez 18 lat. W każdej z miejscowości ,w której były zapisały swoją własną historię. W pamięci  nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców i ta placówka pozostawiła jakiś ślad, choć każdy będzie pamiętał inne wydarzenia. 

Ogółem w szkole pracowało 39 nauczycieli . Największe zmiany były na stanowiskach nauczycieli języków obcych i religii . Początkowo języka angielskiego uczyli przedstawiciele firm prywatnych, później dopiero  nauczyciele etatowi ogółem było to 10  osób,     w gimnazjum pracowało  4 księży i dwóch nauczycieli katechetów. W gimnazjum najczęściej uczyło się po dwa roczniki wyjątkowo  trzy.

Razem z absolwentami z roku 2016/17  gimnazjum ukończyło 512 uczniów .
 
 

Początkowo grono pedagogiczne tworzyli (od lewej ): S. Byszewska- j. polski, J. Szwed- biologia i chemia, M. Sokalska- dyrektor szkoły, historia, WOS, M. Konefał- wych. fizyczne, P. Prystupa- j. angielski, B. Szypulska – fizyka, E. Kata-matematyka, J. Zawrotniak -pracownik obsługi i ks. L. Solecki-religia.

Pracownia komputerowa ze środków pozabudżetowych

Trudno sobie wyobrazić, że zaledwie 20 lat temu niewiele osób we wsi  nie miało komputera.  Ambitny cel , aby w każdym  gimnazjum była pracownia komputerowa i każdy uczeń umiał się  posługiwać technologią informacyjną oraz  mógł uczyć się zachodnich języków obcych, nie od razu został spełniony .  Brakowało na to środków i nauczycieli więc każda szkoła radziła sobie jak umiała.   W 2000 roku podjęto działania na rzecz utworzenia pracowni komputerowej ze środków pozabudżetowych  tak, aby pierwsi absolwenci gimnazjum zobaczyli jak komputery wyglądają i zapoznali się z klawiaturą i choć trochę  umieli się nimi posługiwać.  Dlatego z inicjatywy  dyrektor M. Sokalskiej i Rady Rodziców podpisano porozumienie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby w tym budynku prowadzić kursy dla rolników i dzięki temu zakupiono pierwszy komputer, drukarkę  i skaner który później pozostał dla szkoły jako zapłata za przeprowadzenie zajęć. Uczestnikami kursu byli rolnicy i rodzice razem 60 osób.  Kółko Rolnicze, które wtedy było likwidowane sprzedało  przyczepę i za 10 tysięcy zakupiono aż 3 komputery. Gimnazjum od początku cieszyło się wsparciem mieszkańców,   Rada Rodziców zakupiła też dwa komputery i już było ich razem 6 czyli mała pracownia Dopiero później nasza szkoła otrzymała pierwszą  pracownię z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obsługi komputera i posługiwania się technologią informacyjną  od początku w naszej szkole uczyła Pani Beata Zawrotniak . Pod jej okiem pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiali nie tylko uczniowie ale i nauczyciele.

2002/2003 – otrzymanie certyfikatu  „Szkoła  z klasą”

W  2003 roku  gimnazjum  otrzymało tytuł  szkoły z klasą . W ramach ogólnopolskiej kampanii każda szkoła mogła przystąpić do tego przedsięwzięcia i wybrać  6 zadań z podanej listy, zadania  realizowano przez cały rok szkolny , dokumentując je i wysyłając sprawozdania do Warszawy . Nasze gimnazjum wybrało wtedy  takie przedsięwzięcia  :

  1. Uczniowie w centrum uwagi.                  
  2. Czego będziemy uczyć i wymagać ?                 
  3. Zorganizowanie w szkole Festiwalu nauki             
  4. Projekty zespołowe                                      
  5. Każdego można za cos pochwalić          
  6. Przedsięwzięcia  kulturalne    „Więcej kultury” 

                      

Zadania zostały zaliczone, szkoła otrzymała certyfikat i prawo używania  tytułu Szkoły z klasą przy swojej nazwie.
 

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Ważne miejsce w historii szkoły zajmowała  współpraca z Dolnośląskim Systemem Wspierania Uzdolnień we Wrocławiu . Od początku funkcjonowania gimnazjum wspierano zdolnych uczniów zachęcając ich do udziału w konkursach pozaszkolnych i zabiegając dla nich o różne stypendia na kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki współpracy z tą organizacją kilkakrotnie najzdolniejsi uczniowie z naszej szkoły w czasie ferii zimowych wyjeżdżali na warsztaty naukowe do XIV LO we Wrocławiu.   A czy  wiecie , że  w naszej szkole mieliśmy nawet „złotego wróbla”? Otóż Był taki uczeń z Godzieszowa , nazywał  się Janusz Wróbel należał do  najzdolniejszych absolwentów tej szkoły.  Na jaki konkurs nie pojechał to zgarniał nagrody . Był laureatem konkursu „zdolny Ślązak gimnazjalista”  w dwóch kategoriach z  matematyki i fizyki. W ogólnopolskim konkursie matematycznym „Alfik” zajął 10 miejsce , Był laureatem Międzynarodowego konkursu Kangur matematyczny Gdy kończył szkołę wybito specjalny medal z napisem  złoty uczeń, którym został odznaczony.  On i Grażyna Bartków za szczególne osiągnięcia matematyczne w konkursach pozaszkolnych zostali stypendystami banku BGZ i kontynuowali naukę w XIV LO we Wrocławiu. 

         Nasza szkoła dwukrotnie pozyskała też  stypendia dla uzdolnionych na kontynuację nauki w szkole średniej z funduszu Papieskiego „ Dzieło nowego  tysiąclecia”.   Stypendia takie  otrzymali  Agnieszka Wyspiańska z Gierałtowa i Magdalena Bratkiewicz z miejscowości Wykroty. 
 
 
NADANIE IMIENIA IRENY SENDLER GIMNAZJUM
 

        12 maja 2010 roku została podjęta uchwała w sprawie nadania imienia Ireny Sendler Gimnazjum w Wykrotach. Tego dnia- to jest w druga rocznicę śmierci przyszłej patronki odbyła się też msza w kościele.

       Uroczystość nadania imienia miała jednak miejsce dnia 8 czerwca. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz administracji samorządowej m. in.: Stanisław Chwojnicki- wicestarosta powiatu, Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca, księża: ks. Andrzej Kulicki – proboszcz parafii Wykroty- Godzieszów oraz ks. Roman Borecki – nauczyciel religii. Gościem honorowym uroczystości była Pani Janina Zgrzembska- córka Ireny Sendler. Towarzyszyły jej Panie: Anna Załuska – świadek holocaustu i Monika Chruściel – jedna z ostatnich opiekunek  Pani Sendler. Na uroczystość przybyli: Ignacy Goldwasser- zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu we Wrocławiu, Józef Kożuch – przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu oraz odznaczony Orderem Sprawiedliwy Wśród Narodów świata, zamieszkujący na naszym terenie Pan Alfred Kwarciak z Bolesławca wraz z rodziną. Gośćmi uroczystości byli także Radni Gminy z Przewodniczącym Rady Panem Wilhelmem Tomczukiem na czele, dyrektorzy szkół i przedszkoli z gminy Nowogrodziec, kierownicy i naczelnicy jednostek budżetowych w gminie. Ponadto przedstawiciele zakładów pracy, właściciele  sklepów, sponsorzy i fundatorzy  sztandaru.

   Uroczystość prowadzili: Sylwia Klisiewicz- przewodnicząca szkoły i Damian Ludziak z klasy I.

Na początku uroczystości Dyrektor szkoły- Małgorzata Sokalska przedstawiła historię szkoły oraz uzasadnienie wyboru patrona. Podziękowała radnym za danie radnym szansy na wzmocnienie stabilizacji placówki i możliwości podejmowania nowych oddziaływań wychowawczych. Przekazania sztandaru w imieniu Rady Rodziców na ręce dyrektora szkoły dokonała przewodnicząca Rody Rodziców Pani Barbara Wójtowicz. Po prezentacji sztandaru pani Dyrektor przekazała go uczniom. Ślubowanie w imieniu Samorządu Uczniowskiego składali wyróżniający się  uczniowie z klasy I: Kłosowski Robert, Sosnowska Aleksandra i Tereszczyn Beata.

 
Wycieczka do Warszawy
 
             

  W 5 rocznicę nadania imienia społeczność Gimnazjum im. I. Lendler w Wykrotach postanowiła  uczcić organizując w dniach 03 -05 maja 2015 r. wycieczkę do Warszawy, aby poznać bliżej miejsca związane z patronką szkoły. Wycieczka była także  okazją do poznania stolicy.   Zwiedzanie Warszawy rozpoczęto od wjazdu na 30-ste piętro Pałacu Kultury i Nauki i obserwację panoramy miasta z tarasu widokowego. Następnie był przejazd do Parku  Łazienkowskiego, gdzie uczniowie mieli możliwość obserwacji Pałacu Łazienkowskiego, Pomnika Chopina, rzeźb ogrodowych i przepięknych  o tej porze rabat kwiatowych pełnych tulipanów. W dniu Flagi Narodowej miasto było udekorowane narodowymi barwami i pięknie się prezentowało. Ostatnim punktem tego dnia był spacer po Starym Cmentarzu  Powązkowskim, obserwacja grobów słynnych Polaków, złożenie kwiatów na grobie patronki szkoły Ireny Sendlerowej.

 Drugi maja był dniem zwiedzania centrum stolicy  i Starego Miasta z warszawskim przewodnikiem. Uczniowie obejrzeli  wnętrza i ekspozycje Zamku Królewskiego.Tego dnia w Warszawie odbywał się pogrzeb Władysława Bartoszewskiego w katedrze . Mogliśmy obserwować tę uroczystość na telebimach i spotkać na ulicach  rodaków, którzy chcieli pożegnać tego wielkiego Polaka. Popołudnie spędziliśmy na zwiedzaniu Muzeum Powstania Warszawskiego.  Wieczorem spotkaliśmy się z córką naszej patronki Panią Janiną Zgrzembską. Pani Janina  przybliżyła nam znane i mniej znane historie z życia  Pani Ireny Sendlerowej w tylko sobie znany ciepły sposób.

 Ostatni dzień w stolicy uczniowie spędzili w Centrum Nauki Kopernik. W tym obiekcie każdy znalazł coś interesującego dla siebie.

 Wycieczka pozostawiła wiele miłych wrażeń również z tego względu, że uczniowie z różnych klas  mieli możliwość  spędzenia ze sobą czasu podczas podróży autokarem, w schronisku   i podczas zwiedzania.   

 
 

  Międzynarodowy Konkurs Literacko-Artystyczny 
IRENA SENDLEROWA, HISTORIA - TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 2015

 
      Jury, pod przewodnictwem pani Janiny Zgrzembskiej – córki Ireny Sendlerowej, nagrodziło uzdolnionych młodych artystów, których wiersze i ilustracje najpiękniej zrealizowały zaproponowany temat. Mamy przyjemność poinformować, że wśród  laureatów Międzynarodowego Konkursu Literacko-Artystycznego Irena Sendlerowa Historia-Teraźniejszość-Przyszłość 2015, wyróżnienie za wiersz  otrzymała uczennica Gimnazjum im. Ireny Sendler   w Wykrotach  -  Julia Jerzyk

Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce podczas III Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich 8-10.06.2016 r.                                                                                                                                             GRATULUJEMY

  Ona

Jej ciepłe serce promienieje

poświęcenie wzrusza do ostatniej łzy

Dama Orderu Orła Białego nasze serca ujmuje

ale odeszła niedawno

Wtedy kwitły bzy…

Ireno

 Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

strach do kieszeni chowałaś

Racheli dałaś serce matczyne

Z miłości chroniłaś cudze życie

Bohaterko

maleństwa zza murów getta przemycałaś

nazwiska żydowskich dzieci zamknęłaś w słoiku

by pamięć o nich

na zawsze przetrwała

Wszystkie wygłodniałe dzieci

Kochałaś jak swoje

Spoglądały na Ciebie oczami pełnymi obawy

I nadziei

każdy dzień to niepewność czy będzie kolejny

serce Racheli trzepotało w piersi

na myśl o tym że może już

nie zobaczy mamy

Skąd brałaś siłę Ireno

by walczyć z koszmarnym bestialstwem

czy tylko słowa ojca wyznaczały Ci cierniową drogę

prowadzącą do miłości

wygrałaś z nienawiścią i śmiercią

Czy pomagał Ci sam Bóg?

 J. Jerzyk
 
 
 

                                   70 rocznica przesiedleń do wsi Wykroty i Zagajnik

 
 
Dnia 10  kwietnia 2016 roku w Wykrotach odbyła się  uroczystość dla upamiętnienia  przybycia do Wykrot i Zagajnika  reemigrantów z terenów  byłej Jugosławii i osób wysiedlonych z Kresów Wschodnich.   Kresowiacy i reemigranci  stanowili dwie główne grupy osób osiadłych w tej wsi po II wojnie chociaż skierowano tu również dużą grupę osadników wojskowych.  W   uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z powiatu i gminy Pan Marian Haniszewski– wicestarosta Boleslawiecki i Stanisław Chwojnicki członek Zarządu Rady Powiatu Bolesławieckiego Pan Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca   przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Antonina Szelechowicz -  fundatorzy  tablicy, Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni  ich potomków oraz przyjaciół z  Panią Haliną Waniak liczni goście i mieszkańcy. Uroczystość  rozpoczęła się    od odsłonięcia pamiątkowej tablicy, którą   poświęcił  ksiądz Proboszcz Władysław Stępniak.

     Druga część uroczystości odbyła się w świetlicy wiejskiej. Historię przesiedleń do Wykrot i Zagajnika przygotowali uczniowie Gimnazjum im. I. Sendler  w Wykrotach w oparciu o   informacje i wspomnienia zebrane podczas  spotkań i rozmów z mieszkańcami. Gimnazjaliści przytoczyli m.in wspomnienia Pań: Anieli Mytych,  Heleny Kosowskiej, Haliny Wojciechowskiej,  Sabiny  Janiszyn, Heleny Wojtyszyn, Karoliny Prytki oraz  Panów Michała Janiszyna i Tadeusza Słobodziana. M. Sokalska- dyrektor gimnazjum  zaprezentowała  również jak wyglądało życie parafii i szkoły w pierwszych latach po wojnie.    

           W kolejnej części uroczystości wystąpił autor książek „ Galicjanie i Serbowie” Pan Jan Bujak urodzony w Bośni. Z inicjatywy Gimnazjum Wykrotach, dzięki pozyskaniu sponsora przetłumaczono na język polski  księgi parafialne wsi Dubrava w Bośni,  z której pochodzą w większości mieszkańcy wsi. Księgi przekazano do biblioteki wiejskiej.    Swoimi wspomnieniami podzieliła się też Pani Stanisława Zięcik, urodzona na Kresach w Janowcu koło  Trembowli , dawna mieszkanka wsi Wykroty.

Zebrani mogli  wysłuchać piosenek z Bośni i Kresów Wschodnich   w wykonaniu zespołu Perełki, a także posmakować  potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Uroczystość została przygotowana przez  Radę Sołecką wsi Wykroty i Zagajnik , Gimnazjum im. I. Sendler w Wykrotach, Stowarzyszenie Integracja i Przyszłość sołectw Wykroty i Zagajnik, przy wsparciu   Miejsko Gminnego Ośrodka  Kultury w Nowogrodźcu, sponsorów i mieszkańców.

Wieńce pod pomnikiem złożyli:

a)      Pan Roberta Relich – Burmistrz Nowogrodźca z  przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Antoniną Szelechowicz - fundatorzy tablicy

b)      Pan Marian Haniszewski– wicestarosta Boleslawiecki i Stanisław Chwojnicki członek zarządu Rady Powiatu Bolesławieckiego

c)      Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni  ich potomków oraz przyjaciół z  Panią Haliną Waniak – przewodniczącą

d)      Gospodarze wsi ; Pani Krystyna Proć - sołtys, Radni Pani Barbara Wójtowicz i Artur Kozioł

e)      Delegacja przedstawicieli  mieszkańców wsi

          Pani Karolina Igras i Bronisław Rudko

             Pani Karolina wraz z mężem Benedyktem oboje przybyli z Jugosławi, wychowali 4 dzieci, Mieli 7 wnuków , 2 prawnuczki. Obecnie pan Benedykt już nie żyje ale w Wykrotach mieszka jeszcze 12 osób z tej rodziny.

Pan Bronisław Rudko przybyły z Kresów wschodnich . Pan Bronisław  wraz z żoną Zofią wychowali 8 dzieci mają 17 wnuków. Obecnie   23 osoby z rodziny państwa Rudków mieszka w Wykrotach

f)       Delegacja ze  Szkoły Podstawowej w Wykrotach

g)      Delegacja Gimnazjum im. I. Sendler w Wykrotach

h)      Przedstawiciele Wsi Zagajnik