Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi
 
Sprzątaczka:
    Na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Wykrotach (w budynku gimnazjum) nikt nie zgłosił się. Ogłoszenie było wywieszone w czerwcu na tablicy informacyjnej. W związku z tym zatrudniona zostanie P. Zofia Chlastawa, która przeszła na emeryturę.


Starszy referent- sekretarka:
    Na ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki odpowiedziało wiele osób. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych spośród kandydatów wybrano osobę, która spełnia wymagania na wyżej wymienione stanowisko. W związku z tym z dniem 1-go sierpnia zatrudniona została P. Kamila Kulczycka.
 
 
 
 
Informacja dla rodziców

 

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wykrotach zarządzeniem nr 7/2017 z dnia 29 września 2017r. wyznaczył w roku szkolnym 2017/2018- 8 dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych. W dniach tych będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo- opiekuńcze w godz.8.00-15.00. Są to następujące dni:

  • 12.01.2018 (kl.0-III) / 21.03.2018r.(dla kl.4-7 i gimnazjum) ;

  • 30.04.2018;

  • 02.05.2018r.;

  • 04.05.2018r.;

  • 01.06.2018r.;

  • oraz 3 dni w kwietniu podczas egzaminu gimnazjalnego.

 

 
* * * 
 
 
 
 
 
                   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Wykrotach informuje, że od dnia 1 września 2017 r. uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej będą realizować obowiązek szkolny w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach przy ul. Głównej 108, a uczniowie Gimnazjum im. I. Sendler w Wykrotach (kl. II i III) w budynku Gimnazjum przy ul. Głównej 106.