Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi


Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok opublikowane jest na stronie: www.bip-gzosznowogrodziec.pl w zakładce Informacje →sprawozdania.


Informacja dla rodziców

    W związku rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wykrotach zarządzeniem nr  17/2018 z dnia 27 września 2018 r. wyznaczył w roku szkolnym 2018/2019- 8 dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych. W dniach tych będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo- opiekuńcze w godz.8.00-15.00. Są to następujące dni:

02.11.2018;

02.05.2019;  

10-12 kwietnia -egzamin gimnazjalny;

15-17 kwietnia- egzamin kl.8;


...........

Nabór na stanowisko palacza w Szkole Podstawowej w Wykrotach.


         Na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko palacza w Szkole Podstawowej w Wykrotach zgłosiła się 1 osoba:

P.Ryszard Przyłucki

     Ogłoszenie było wywieszone w dniach 25.09.2018r. do 16.10.2018 na tablicy informacyjnej oraz na stronie szkoły.

       W związku z tym zostanie zatrudniony p.Ryszard Przyłucki,który złożył podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko palacza.

............ 

Sprzątaczka:

    Na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Wykrotach (w budynku gimnazjum) nikt nie zgłosił się. Ogłoszenie było wywieszone w czerwcu na tablicy informacyjnej. W związku z tym zatrudniona zostanie P. Zofia Chlastawa, która przeszła na emeryturę.
.........

Starszy referent- sekretarka:

    Na ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki odpowiedziało wiele osób. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych spośród kandydatów wybrano osobę, która spełnia wymagania na wyżej wymienione stanowisko. W związku z tym z dniem 1-go sierpnia zatrudniona została P. Kamila Kulczycka.
 
 
..........

 

Uwaga rodzice i uczniowie!

     W roku szkolnym 2018/2019 usługę dowozu uczniów do szkół będzie realizować firma ,,Usługi Transportowe Krzysztof  Drączkowski /.../z Legnicy. Nowy przewoźnik posługuje się autobusami szkolnymi w kolorze pomarańczowym oraz białym. Autobusy będą oznakowane tabliczkami kursowymi z nazwą miejscowości i trasą przejazdu. W autobusie będzie opiekun.Za bilety miesięczne można zapłacić w sekretariacie szkoły(nie dotyczy uczniów, którzy otrzymują bilet nieodpłatnie).

 
* * * 
 
 
 
 
 
                   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Wykrotach informuje, że od dnia 1 września 2017 r. uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej będą realizować obowiązek szkolny w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach przy ul. Głównej 108, a uczniowie Gimnazjum im. I. Sendler w Wykrotach (kl. II i III) w budynku Gimnazjum przy ul. Głównej 106.