Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       


Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok opublikowane jest na stronie: www.bip-gzosznowogrodziec.pl w zakładce Informacje →sprawozdania.


Informacja dla rodziców

 

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wykrotach zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 29 września 2019r. wyznaczył w roku szkolnym 2019/2020- 8 dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych. W dniach tych będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo- opiekuńcze w godz.8.00-15.00. Są to następujące dni:

  • 02.-03.01.2020;

  • 07.02.2020(kl.0-III) / 20.03.2020r.(dla kl.4-8);

  • 30.04.2020;

  • 12.06.2020r.

  • 21,22,23 kwietnia 2020 podczas egzaminu ósmoklasisty;

 


 

 

 
* * * 
 
 
 
 
 
                   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Wykrotach informuje, że od dnia 1 września 2017 r. uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej będą realizować obowiązek szkolny w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach przy ul. Głównej 108, a uczniowie Gimnazjum im. I. Sendler w Wykrotach (kl. II i III) w budynku Gimnazjum przy ul. Głównej 106.