Szkoła Podstawowa
              im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Wykrotach informuje, że od dnia 1 września 2017 r. uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej będą realizować obowiązek szkolny w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach przy ul. Głównej 108, a uczniowie Gimnazjum im. I. Sendler w Wykrotach (kl. II i III) w budynku Gimnazjum przy ul. Głównej 106.

 
 
 

  

 

 
 
 
Komunikat w sprawie dni dodatkowo wolnych

 

                W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Wykrotach Zarządzeniem nr 15/2016 r. z dnia 19 września 2016 r. wyznaczył w roku szkolnym 2017/2018