Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach