Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi

To nie żadne „fiki miki” tylko nasze LIMERYKI!

Twórczość uczniów klasy VI 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

***

Żyła sobie panna w Zgolu,

 która spotkała sąsiadkę w polu

 i sobie opowiadały, 

 że ogórki w sadzie miały

 i wyszła z tego plotka do najbliższego holu. 

WIKTORIA JANIEC

 
***

Śmieszny kotek w Krakowie 

 myślał, że coś wytłumaczy krowie.

 Trawa do jedzenia, 

 a siano do łażenia…

 I wymyślił kotek, że jej o tym powie.

WOJTEK KUŹNIK

 
***

Pewien chłopiec spod Zabłocia, 

 Do którego ciągle przyjeżdżała ciocia,

 Ciągle lepił

 Miasto z błota 

 I zrozumiał, że Zabłocie nie jest z błota.

SZYMON TURCZYN

 

***