Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       

PROJEKTY UNIJNE (Z EFS) REALIZOWANE W LATACH 2007-2019
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYKROTACH
 1.  Projekt MEN "Pracownie Komputerowe dla szkół 2007"- w ramach projektu została wyposażona pracownia komputerowa;
 2. Projekt Ministerstwa Zdrowia "Szansa dla młodego serca" zrealizowany w klasie 5 w roku szkolnym 2008/2009;
 3. Projekt DODN we Wrocławiu "Pogranicze bez granic - mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców" w roku szkolnym 2007/2008 (kilku nauczycieli, dyrektor i zastępca uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i konferencjach);
 4. Projekt akademii Kształcenia Europejskiego "Wspólne Inicjatywy Edukacji Świadomej" w roku szkolnym 2007/2008 (udział nauczycieli i dyrektora w szkoleniach, warsztatach i konferencjach);
 5. Projekt DODN w Jeleniej Górze "Przyjaciele Zippiego" realizowany w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 (udział nauczyciela przedszkola w szkoleniach i przeprowadzenie zajęć). Jest to projekt Partnership for Children;
 6. Projekt PCE w Lubaniu oraz DODN we Wrocławiu - "Dolnosaksońska  Akademia Edukacyjna" w roku szkolnym 2007/2008 (udział dyrektora i zastępcy w szkoleniach);
 7. Projekt "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie"  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013, realizowany w ramach Priorytetu 7.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.2.Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

 

8. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

http://webfronter.com/dolnyslask/mp148/

  9. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów".
   
  10. Projekt " Szkoły Marzeń" dofinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoły Marzeń” .