Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       
   Home      Sekretariat      Rekrutacja
 
 
***
 

Ogłaszamy zapisy do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Wykrotach na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach ogłasza zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy I oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

1.    Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zgodnie z obwodem odbywa się w terminie od dnia 11 lutego 2019 r.  do dnia 8 marca 2019 r. Postępowanie rekrutacyjne (wolne miejsca dzieci spoza obwodu) od 18 marca do dnia 22 marca 2019 r.

2.     Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego od 25 lutego 2019 r. do 13 marca 2018 r. do godz. 12.00.

Złożenie potwierdzenia o kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 11 lutego do 15 lutego 2019.

3.     W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w 2012 r., a obowiązek przedszkolny dzieci 6-letnie urodzone w 2013.

4.     Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć na wniosek rodziców również dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020 realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego).

5.     Naukę w oddziale przedszkolnym będą mogły rozpocząć na wniosek rodziców również dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat i wykazują odpowiednią dojrzałość  psychofizyczną (w miarę wolnych miejsc). Miejscowości wchodzące w skład obwodu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

1.     Wykroty z ulicą Wyzwolenia

2.     Zagajnik

3.     Godzieszów

 W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

 Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 15.00.

W celu zapisania dziecka należy wypełnić zgłoszenie kandydata do I klasy lub wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Zgłoszenie/wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły:

szkola-podstawowa-wykroty.pl (zakładka Rekrutacja) Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 736-02-89), pocztą elektroniczną (szkolawykroty@wp.pl) lub osobiście w sekretariacie szkoły.