Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi


 

Samorząd szkolny
2018/2019


Przewodniczący -

Zastępca - 

Sekretarz - 

 Opiekunem samorządu uczniowskiego jest                                 Pan Patryk Sobczyszyn