Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi


 

Samorząd szkolny
2018/2019


Przewodniczący -Karol Blatkiewicz

Zastępca - Mariusz Pyszka

Sekretarz - Rafał Gola


 Opiekunem samorządu uczniowskiego jest                                

                      Pan Patryk Sobczyszyn