Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi


 

Samorząd szkolny
2017/2018


Przewodniczący - Mariusz Pyszka

Zastępca -  Karol Blatkiewicz

Sekretarz - Dominik Filiśtyński

 Opiekunem samorządu uczniowskiego jest                                 Pan Patryk Sobczyszyn