Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi
   Home      Sekretariat

Dyrektor Szkoły przyjmuje skargi i wnioski 
w każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00 .


Ogłaszamy zapisy do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Wykrotach na rok szkolny 2019/2020


Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020


Nabór na stanowisko palacza w Szkole Podstawowej w Wykrotach

         Na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko palacza w Szkole Podstawowej w Wykrotach zgłosiła się 1 osoba:P.Ryszard Przyłucki

     Ogłoszenie było wywieszone w dniach 25.09.2018r. do 16.10.2018 na tablicy informacyjnej oraz na stronie szkoły.

       W związku z tym zostanie zatrudniony p.Ryszard Przyłucki,który złożył podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko palacza.

 
 
Sprzątaczka:
      Na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Wykrotach (w budynku gimnazjum) nikt nie zgłosił się. Ogłoszenie było wywieszone w czerwcu na tablicy informacyjnej. W związku z tym zatrudniona zostanie P. Zofia Chlastawa, która przeszła na emeryturę.


Starszy referent- sekretarka:
     Na ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki odpowiedziało wiele osób. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych spośród kandydatów wybrano osobę, która spełnia wymagania na wyżej wymienione stanowisko. W związku z tym z dniem 1-go sierpnia zatrudniona została P. Kamila Kulczycka.  
 
 
 

REGULAMIN PROJEKTU

 
* * * 
 
 

           Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty we Wrocławiu -www.kuratorium.wroclaw.pl i Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl znajduje się broszura „Co rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018?”. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat zmian w oświacie, m.in. zebrane zostały w niej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018, są wyjaśnienia, na czym polegają nowe rozwiązania zawarte w prawie oświatowym.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Informacja przesłana do Szkoły